Dezvoltare

„Epistolae” – Seneca

„Epistolae” – Seneca

Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, care vin la voi în
îmbrăcăminte  de  oi, şi  pe dinlăuntru sunt lupi răpitori.
 

        Nimeni dintre aceia pe care bogăţia şi onorurile îi aşază pe o treaptă mai înaltă nu e mare.  Aceasta-eroarea care ne înşală, că nu apreciem pe nimeni după ceea ce este, ci îi adăugăm şi cele ce-l  împodobesc.
Când vrei să apreciezi pe cineva la justa lui valoare şi să ştii ce fel de om este, priveşte-l gol: să lepede averea, să lepede onorurile şi celelalte minciuni ale soartei, să dezbrace până şi corpul – priveşte-i sufletul, dacă-i mare prin altceva sau prin el însuşi.
Să  apreciem  fiecare lucru, îndepărtând ce se spune despre el şi să cercetăm ce este, nu ce e numit.

About Author

admin

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *